Friday, November 14, 2008

Mari Buat Bisnes Buku

Bagaimana Membuka Bisnes Mengedarkan dan Menjual Buku-buku PTS

Untuk memulakan hubungan niaga dengan PTS, kami hanya memerlukan sijil perniagaan bagi memastikan bahawa sesuatu perniagaan telahpun dijalankan dan sebagai rekod pengarkiban pelanggan. Setelah itu, barulah satu sub-account pada sistem pengkalan data PTS diwujudkan atas nama syarikat peniagaan tuan. Tiada deposit yang dikenakan bagi agen jualan baru dibawah terma C.O.D (cash on delivery).

Bagi pembekalan buku secara kredit, hanya agen penjualan tertentu akan ditawarkan akaun secara kredit. Lazimnya hanya melibatkan agen jualan yang menunjukkan konsistensi rekod jualan tahunan dan mengamalkan ciri-ciri perniagaan yang baik dan sihat. Tiada deposit yang dikenakan, tapi beberapa proses penandatangan kontrak dan butiran-butiran lanjut mengenai perniagaan diperlukan.

Disertakan di bawah ini, berkenaan butiran terma dan syarat pembelian buku-buku PTS untuk agen jualan baru:

Terma: C.O.D (cash on delivery)
Diskaun dagangan: 35% (atas harga kawasan Semenanjung Malaysia)
Penghantaran: Penghantaran adalah percuma ke seluruh kawasan Semenanjung. Tapi di kawasan Malaysia Timur, kos penghantaran adalah atas tanggungan pihak tuan.

Rujukan Lanjut : http://universitipts.com/index.php/site/comments/bagaimana_membuka_bisnes_mengedarkan_dan_menjual_buku_buku_pts/

No comments: