Friday, October 06, 2006

Tugasan 2 - Bahasa Melayu Pengurusan

Date : 06.10.2006 Friday
Time : 02:00

Kemahiran mendengar untuk menjadi pendengar yang berkesan.

Abtraks
(Tulis last sekali – ringkasan semua artikel ini fakta 2, idea2 utama, butiran-butiran penting)

Artikel ini mengandungi kemahiran mendengar yang berkesan termasuklah proses-proses mendengar

Pengenalan:

Kemahiran mendengar merupakan perkara yang penting dalam berkomunikasi supaya tindakan yang di ambil dari mesej yang hendak disampaikan bersesuaian atau menepati maksud yang hendak disampaikan kepada pendengar. kebiasaannya ia merangkumi konteks komunikasi dua hala.

Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh........telah menunjukkan bahawa orang-orang yang tidak mahir mendengar didapati kurang berjaya dalam lapangan pekerjaan dan berkemungkinan akan mengalami tekanan perasaan apatah lagi dalam konteks perkahwinan yang tidak beberapa memuaskan. Menurut Prof. Abdulah Hassan, fungsi utama mendengar adalah untuk belajar, mempengaruhi seseorang, menjalinkan hubungan yang baik, untuk berseronok dan tolong-menolong orang lain (Prof.Abdullah Hassan : 2001).
Kegagalan menjadi seorang pendengar yang mahir secara tidak langsung turut mempengaruhi personaliti, profesionalisme dan menghasilkan masalah apabila pengambilan tindakan yang salah hasil dari kegagalan keupayaan mendengar yang berkesan.

Mendengar dan dengar

Mendengar merupakan salah satu aktiviti yang sangat penting dalam setiap kehidupan yang dilakukan sama ada di peringkat kanak-kanak ataupun di peringkat dewasa. Kajian yang dilakukan Barker (1971) tentang konsep kemahiran mendengar menunjukkan bahawa dalam keadaan manusia sedar, 45% digunakan untuk mendengar; 30% bercakap; 16% membaca dan 9% menulis. Dari kajian menunjukkan proses mendengar memainkan peranan yang penting dalam kehidupan.

Walau bagaimanapun terdapat perbezaan yang besar di antara mendengar dan proses dengar. Mendengar adalah suatu proses yang aktif manakala dengar adalah satu proses yang pasif. Pendengaran yang aktif merangkumi proses mendengar dengan bertujuan memahami, mengingat, menilai dan mengkritik. Sementara mendengar pasif atau dengar sahaja dikatakan lebih kepada mendengar sosial, iaitu mendengar untuk tujuan berhibur, rehat dan sebagainya, seperti mendengar radio, televisyen atau percakapan biasa (Barker 1971). Menurut pendapat Chuah (1987) dengar adalah satu proses fisiologi yang melibatkan sistem saraf pendengaran di otak tetapi mendengar adalah satu proses yang lebih aktif, iaitu proses yang melibatkan bidang psikologi.

Dari sudut kaunseling, mendengar yang terbaik ialah mendengar dengan empati iaitu mendengar dengan menjiwai apa yang sepatutnya didengar. Seseorang yang mendengar dengan empati merasakan seolah-olah dirinya berada pada tempat si penyampai dan mengalami sendiri apa yang dialami olehnya. Mendengar dengan empati juga melarang dari pendengar daripada menilai dan mengadili kata-kata dan perbuatan orang lain, menghukum, mengkritik diri orang itu ataupun mentafsir perbuatanya. Mendengar penyataan orang lain dengan cara berempati memerlukan pendengar cuba memahami apakah faktor yang menyebabkan orang itu melakukan apa yang telah dilakukan, memahami faktor bagaimanakah yang menyebabkan ia mempunyai perasaan yang sedang dirasakannya, mengambil tahu perkara yang telah terjadi ke atasnya. (Abdullah & Ainon,1999).

Proses dalam mendengar

Proses dalam mendengar meliputi perkara-perkara seperti proses menerima, memahami, mengingat, menilai, dan memberi tindakbalas. Proses menerima adalah suatu proses menerima mesej yang diucapkan dan memahami mesej dalam bentuk bahasa badan atau “ body language”. Untuk memahami apa yang disampaikan oleh pemidato atau penceramah berkenaan, para pendengar sewajarnya melakukan perkara seperti memberi tumpuan kepada kata-kata penyampai dan juga memehatikan gerak-geri bahasa badannya, mendengar apa yang diperkatakannya dan juga mendengar apa yang tidak dikatakan melalui bahasa badan. Pendengar juga perlu menumpukan perhatian pada penyampai itu dan jangan pula menyibukkan diri dengan memikirkan apa yang hendak diperkatakannya. Pendengar juga disarankan agar tidak suka mencelah dan mengambil peduli pada gangguan yang ada atau yang berlaku semasa proses sedang mendengar.(Abdullah & Ainon,1997)

Manakala proses memahami pula ialah mencuba mentafsir atau merungkai apa yang dimaksudkan oleh penyampai, termasuk apa yang difikirkannya. Supaya lebih memahami, pendengar hendaklah melakukan perkara seperti berikut, iaitu cuba mengaitkan atau mengimbangi apa yang telah diperkatakan oleh penyampai dengan apa yang terhasil dari pendengar. Kemudian cuba memahami apa yang penyampai itu kata dari sudut pandangannya, bukannya dari sudut pandangan pendengar. Pendengar harus menunggu sehingga penyampai habis bercakap sebelum membuat penilaian atau andaian dari apa yang disampaikannya. Pendengar juga perlu meminta lebih banyak penerangan atau maklumat dan mengulangi apa yang diperkatakannya dengan menggunakan kata-kata sendiri supaya pendengar lebih memahami apa yang telah disampaikannya.

Dalam proses mengingat pula adalah perlu bagi pendengar mengingat apa yang diperdengarkan oleh penyampai maklumat dan membuat catatan berkaitan dengan apa yang didengar bagi tujuan mengingatinya. Dalam proses mengingat, pendengar perlu mengenalpasti perkara penting yang telah diucapkan, membuat ringkasan atau “Short note” tentang apa yang diucapkannya dan mengulangi nama serta perkara yang penting pada diri pendengar itu sendiri.
Proses menilai memerlukan pendengar melakukan penilaian. Dalam proses menilai pendengar tidak sewajarnya melakukan perkara seperti menilai sebelum penyampai habis bercakap atau penilaian dari segi negatif tetapi digalakkan beranggapan dengan mengandaikan penyampai itu berniat baik. Andaikata kita merasa keraguan atau tidak setuju dengan pendapat atau pandangan orang yang berkenaan, mintalah penjelasan dengan lebih lanjut untuk lebih kepastian, cuba mengenalpasti jika terdapatnya prasangka, berkepentingan diri dan sikap berat sebelah akan menyebabkan seseorng dipandang serong dan beranggapan bahawa seseorang itu tidak baik dari segi luaran atau zahirnya..

Respons merupakan maklumat yang diberikan kepada pendengar semasa dan selepas kita mendengar dia bercakap. Respons menjadi suatu perkara yang penting untuk menjadi pendengar yang berkesan kerana mesej yang dihantar akan menghantar maklumbalas kepada penyampai (J.Seiler ,1996). Respons yang di buat semasa penyampai bercakap mestilah bersikap mendukung, iaitu respons yang menunjukkan kita mendengar apa yang diperkatakannya. Respons yang kita buat selepas dia habis bercakap biasanya lebih panjang dan disertai dengan perasaan empati.(Abdullah & Ainon,1997). Apabila memberi respons kita hendaklah menunjukkan sikap dukungan kepada orang itu dengan gerakan mengangguk-ganggukkan kepala, bersikap jujur sama ada kita setuju atau tidak dengannya dan menggunakan ayat-ayat “saya.”

Fungsi mendengar

Menurut kenyataan yang diunjurkan oleh pasangan Abdullah dan Ainon (1997), Fungsi utama mendengar ialah bertujuan untuk belajar, mempengaruhi orang, menjalinkan perhubungan, berseronok dan tolong-menolong semasa manusia. Fungsi mendengar untuk belajar adalah bertujuan supaya pendengar dapat memahami diri sendiri dan memahami orng lain serta alam semesta ini melalui maklumat yang disampaikannya. Belajar dari orang lain membuatkan pendengar dapat mengetahui perkara yang tidak diketahuinya atau tidak pernah dialaminya sebelum ini. Oleh itu pendengar akan dapat menghindari masalah yang timbul atau akan terjadi kerana pendengar telah mengetahui perkara tersebut terlebih dahulu.

Manakala fungsi mendengar digunakan untuk menjalinkan hubungan pula ialah supaya pendengar dapat menjalin dan mengekalkan hubungan persahabatan, percintaan dan perkahwinan yang lebih memuaskan. lanjutan kepada sikap dan sudah menjadi lumrah manusia yang suka menerima orang yang pandai mendengar mereka bercakap dan ini memberi gambaran bahawa pendengar merupakan seorang yang berminat dan prihatin terhadap mereka dan hal ini menyebabkan mereka lebih menghargai hubungan yang sedemikian.

Hakikatnya seseorang yang pandai mendengar juga akan dapat mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang yang dikategorikan sebagai mendengar cakap pendengar. Oleh yang demikian, mereka menghormati dan mudah menerima pandangan orang yang mahu mendengar mereka bercakap. Selain itu, fungsi mendengar juga bertujuan untuk berseronok dengan mendengar cerita-cerita yang menarik atau sebaliknya, bergurau senda, berlawak jenaka dan perbualan kosong semata-mata bukan berpandukan keuntungan tetapi sekadar menjalinkan perhubungan atau komunikasi dua hala yang sihat. Jalinan perrhubungan tersebut dapat mengisi keperluan emosi seseorang untuk bersuka-suka dan merasakan kehadirannya amat dihargai serta penerimaan dari kawan-kawannya. Akhir sekali fungsi mendengar adalah bertujuan untuk menolong atau membantu orang lain dengan merasakan apa yang dirasakannya boleh menjadi penyelesaian terhadap pemasalahan yang dihadapi dan berfikir secara rasional serta waras mengikut apa yang pada anggapannya dan difikirkannya baik.

Meningkatkan kemahiran mendengar

Daripada pengetahuan yang dipelajari dan latihan yang mencukupi seseorang itu boleh menjadi pendengar yang berkesan. Pelbagai cara dikenal pasti sebagai alat untuk meningkatkan kemahiran pendengar. Pengaplikasiannya bermula dari rumah hinggalah ke pejabat. Aspek kemahiran pendengar memiliki skop yang luas. Menurut kenyataan J. Seiler, supaya kemahiran mendengar menjadi lebih baik dan berkesan , seseorang perlulah bertenaga dan menumpukan sepenuh perhatiannya tehdap proses tersebut serta berterusan mengambil bahagian dalam komunikasi dua hala.

Antara perkara-perkara yang disarankan oleh J. Seiller dalam meningkatkan kemahiran mendengar ialah berhenti bercakap, tatkala apabila kita berkata-kata kita akan kurang mendengar. Jangan suka menggangu penyampai ketika sedang menyampaikan ucapannya. Cuba memahami perkara atau topik yang sedang dibincangkan, menumpukan dan memahami dengan apa yang diperkatakannya.

Ambil tindakan terhadap idea spontan tanpa melihat kepada individu yang memberi atau melaungkannya. Sebagai contoh jika seseorang menjerit menyatakan “ API, API, API “ apakah tindakan sepontan yang sepatutnya kita lakukan, sudah semestinya berusaha menyelamatkan diri dari ditimpa bencana tersebut. Berdasarkan contoh tersebut kemahiran mendengar seseorang individu berkesan dengan baik berkenaan telah menunjukkan maksud penyampai iaitu mesej berlakunya kebakaran.

Perkara yang teakhir cuba ditekan oleh william j. seileir ialah mengambil nota untuk menambahkan keberkesanan mendengar. Kita andaikan jika berada di dalam bilik kuliah. Setiap pelajar terbabit akan menumpukan perhatian kepada penyampai di hadapan iaitu pensyarah. Setiap kenyataan pensyarah akan di halusi menerusi nota-nota pendek yang dicatat oleh para-pelajar. Hasilannya akan menunjukkan keberkesanan aspek mendengar dan pemahamannya.Kesimpulan..

Tuesday, October 03, 2006

Apa yang nak aku tulis

Date : 03.10.2006
Time : 00:35

Salam..

Semasa mula kembali mengblog di sini pada dua hari yang lepas aku tidak dapat tidur. Macam-macam yang datang di kepala otak aku. Nak tulis ini lah, itu lah, akhirnya jam 4:30 pagi baru dapat tidur dan aku pun bersahur dulu.

Tetapi malam ini tidak tahu pula apa yang nak ditulis. Jadi, macam biasa lah, aku akan melawat blog geng yang lain. Masuk ke blog cikgu DIT aku tiada apa yang dikemaskininya. Kemudian ke laman sifuPTS (www.universitipts.com), dapat lah sikit info - macamana kalau nak tahu ada bakat penulis atau tidak. Dari tujuh soalan yang ditanya, hanya tiga jawapannya YA. Jadi, kesimpulannya takda bakat lah. Tapi aku tidak kisah, dua soalan yang mula itu melibatkan keturunan. Susah nak dikata. Setahu aku, keturunan aku ni - berniaga. Tapi, takdak yang kaya-raya pun. Kira tak berbakat lah jugak. Soalan ke empat, memang tidak pernah dapat A semasa di sekolah maupun universiti dalam bab karang mengarang ini dan soalan ke lima, aku berazam mulai hari ini aku akan mencuba untuk menyertai sebarang peraduan mengarang. Mana lah tahu, kot ada bakat kat situ.

Selepas blog sifuPTS, aku ke blog PakDi pulak (www.pakdi.com/blog). Malam ini, PakDi pekena aku. Aku ingat betul la apa yang dia tulis mengenai skim pelaburan itu. Rupanya palsu belaka.

Akhir sekali aku ke blog yang memberi sedikit pengisian kepada jiwa Islam aku. Itulah blog
saifulislam online.

Sekian.